• Kaliforniya’ da islah edilen Black serisi erikler içerinde en kaliteli ve iri olan çesitlerden biridir.
  • Avustralya orijinli, agaçlari çok güçlü gelisen, yari dik taç olusturan bir çesittir.
  • Kökeni Anadolu olup, agaçlari orta kuvvete yari yayvan gelisen bir çesittir.
  • Fransa kökenli, erkenci çesitler içerisinde meyve kalitesi en iyi olan çesittir.
  • Italya‘da islah edilen, agaçlari oldukça kuvvetli ve dik gelisme egiliminde, verimli bir çesittir.

Güncel Haberler

Facebook

facebook page/group id is empty. Enter id in facebook id box in setting page or in short code(see instructions at bottom)